Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
1,970,000  1,670,000 
Giảm giá!
2,300,000  1,900,000 
Giảm giá!
2,545,000  2,087,000 
Giảm giá!
2,813,000  2,313,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
.
.
.
.