Bình lưu cửa cuốn Austdoor TPHCM | Bộ lưu điện UPS cửa cuốn 2024

Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor tại TPHCM – là thiết bị lưu trữ điện năng cho cửa cuốn, dùng trong các trường hợp bị cúp điện hoặc nguồn diện chính bị trục trặc, thì bình lưu điện cấp điện cho bộ tời cửa cuốn. Bình lưu điện có thể cấp điện cho camera bình ninh hoặc cho bóng đèn dự phòng, hệ thống Austdooor cung cấp giá buôn sỉ lẻ tất cả các bộ lưu điện cửa cuốn

binh-luu-dien-cua-cuon-stardoor-std800
Bộ tích điện cửa cuốn Stardoor ST800

1. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Stardoor  STD800

1.1 Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Stardoor STD800

 • Điện áp vào: 185 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220 VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 7.5 Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 24-48 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 800w
 • Kích thước: 328mm x 250mm x 78mm
 • Trọng lượng: khoảng 8.5kg

1.2 Giá bộ lưu điện cửa cuốn Stardoor STD800 : 2.680.000 VND

binh-luu-dien-stardoor st1800

2 Bình lưu điện cửa cuốn Ups Stardoor STD1800

2.1 Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Stardoor STD1800

 • Điện áp vào: 185 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220 VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 7.5 Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 2-3 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 120W
 • Kích thước: 265mm x 90mm x 163mm
 • Trọng lượng: khoảng 5kg

2.2 Giá bình lưu điện cửa cuốn Stardoor STD1800 3.500.0000 VND 

binh-luu-dien-cua-cuon-d1000-doortech
Bình tích điện lưu điện cửa cuốn Doorterch D1000 – Ups D1000

3. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Doorterch D1000

3.1 Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Doorterch D1000

 • Điện áp vào: 185 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220 VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 7.5Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 48giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 750W
 • Kích thước: 328mm x 250mm x 68mm
 • Trọng lượng: khoảng 12kg

3.2 Giá bộ lưu điện cửa cuốn Doorterch D1000 2.800.000 VNĐ 

bo-luu-dien-cua-cuon-doorterch-D2000
Bình lưu điện cửa cuốn D200 Doorterch – Ups D2000

4. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Doortech D2000

41. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Doortech D2000

 • Điện áp vào: 185 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220 VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 12 Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 72 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 1000W
 • Kích thước: 328mm x 250mm x 103mm
 • Trọng lượng: khoảng 12kg

4.2 Giá bình lưu điện cửa cuốn Doorterch D2000: 4.4000.0000 VNĐ 

binh-luu-dien-cua-cuon-austdoor-ad9
Bộ tích điện cửa cuốn tấm liền Austdoor AD9

5.Bình lưu điện cửa cuốn tấm liền Ups Austdoor AD9

5.1 Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Austdoor AD9

 • Điện áp vào: 175 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 24 VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 7.5 Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 48 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 800W
 • Kích thước: 265mm x 90mm x 163mm
 • Trọng lượng: khoảng 8,5kg

5.2 Giá bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor AD9: 3.200.000 VNĐ

binh-luu-dien-cua-cuon-ad15-austdoor
Bình lưu điện cửa cuốn tấm liền Austdoor – UPSAD15

6. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Austdoor AD15

1. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Austdoor AD15

 • Điện áp vào: 185 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 24VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 12 Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 72 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 12000W
 • Kích thước: 265mm x 90mm x 163mm
 • Trọng lượng: khoảng 12,3kg

2. Giá bình lưu điện cửa cuốn Austdoor AD15: 7.060.000

binh-luu-dien-cua-cuon-austdoor-e1000
Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor E1000

7. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Austdoor E1000

1. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Austdoor E1000

 • Điện áp vào: 175 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 7,5Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 24 – 48giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 120W
 • Kích thước: 33mm x 250mm x 78mm
 • Trọng lượng: khoảng 8,5kg

2. Giá bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor E1000 3.900.000

binh-luu-dien-cua-cuon-austdoor-e200
Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor E2000

8. Bình lưu điện cửa cuốn khe thoáng Ups E2000

1. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn  Austdoor E2000

 • Điện áp vào: 175 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 12Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 72giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 1000W
 • Kích thước: 350mm x 268mm x 110mm
 • Trọng lượng: khoảng 12 kg

2.Giá bình lưu điện cửa cuốn Austdoor E2000

binh-luu-dien-cua-cuon-p1000
Bình lưu điện cửa cuốn P1000 Austdoor

9.Bình lưu điện cửa cuốn Ups Austdoor P1000

1. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Austdoor P1000

 • Điện áp vào: 180 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 7,5Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 24-48 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 800W
 • Kích thước: 360mm x 90mm x 245mm
 • Trọng lượng: khoảng 8,5kg

2. Giá bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor P1000: 4.900.000

binh-luu-dien-cua-cuon-austdoor-p2000
Bình lưu điện cửa cuốn P200 Austdoor

10. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Austdoor P2000

1. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Austdoor P2000

 • Điện áp vào: 180 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 12Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 48 giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 1200W
 • Kích thước: 380mm x 110mm x 245mm
 • Trọng lượng: khoảng 12,3kg

2. Giá bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor P2000 6.900.0000 VNĐ

binh-luu-đien-cua-cuon-austdoor-p3000
Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor P3000

11. Bình lưu điện cửa cuốn Ups Austdoor P3000

1. Thông số kỹ thuật bình lưu điện cửa cuốn Austdoor P3000

 • Điện áp vào: 180 – 250VAC
 • Điện Áp ra : 220VAC +-5%
 • Tần số: 50Hz +- 1Hz
 • Ắc quy: VRlA 2 x 12V, 12Ah
 • Dung lượng pin: 12V/8AH
 • Thời gian lưu trữ điện: khoảng 72giờ
 • Thời gian sạc đầy pin: khoảng 8 giờ
 • Công suất định mức: 1200W
 • Kích thước: 380mm x 110mm x 245mm
 • Trọng lượng: khoảng 13,5kg

2. Giá bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor P3000: 7.3000.0000

Bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor
Bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor

12.Tổng quan về bình lưu điện cửa cuốn, bộ lưu điện ( Ups ) cửa cuốn 

Lý do  sử dụng Bình tích điện cửa cuốn  ( Ups) tại TPHCM: Cửa cuốn là loại cửa sử dụng sức kéo của motor điện chuyên dụng để đóng mở cửa, sau khi đóng thì cửa giống như một bức tường kiên cố, khó xâm phạm, chỉ có thể mở bằng remote hoặc hộp điều khiển (có thể trang bị nhiều tính năng bảo mật), khi có dấu hiệu cậy cửa từ bên ngoài thì có còi báo động kêu… Chính vì thế, loại cửa này ngày càng được nhiều người ưa chuộng sử dụng để bảo đảm an ninh, an toàn, tăng cường sự tiện lợi. Tuy nhiên, khi xảy ra các sự cố làm mất điện, cúp điện, sụt áp thì hoạt động của cửa cuốn sẽ bị ảnh hưởng.

A. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ lưu điện

Nguyên lý hoạt dộng của Bộ tích điện cửa cuốn

Nguyên lý hoạt dộng Bình lưu điện cửa cuốn ở TPHCM: hoạt động cơ bản của bộ lưu điện: Lưu điện vào ắc quy khi điện lưới bình thường và lấy điện từ ắc quy để cấp cho motor cửa cuốn khi điện lưới gặp trục trặc. Tuy nhiên, bộ lưu điện cửa cuốn chuyên dụng thường được thiết kế có nguồn điện ra phù hợp với motor và hộp nhận điều khiển cửa cuốn để tối ưu hóa khả năng hoạt động.

Cấu tạo bình lưu điện 

 • Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor  TPHCM  cấu tạo từ 3 bộ phận chính là: Bộ ắc quy, bo mạch thông minh tự động xạc tự động xả và vỏ báo vệ Bên ngoài Ups. Bình ắc quy của hộp tích điện cửa cuốn thường có thời gian lưu khá dài từ khoảng 32 – 72 giờ (tùy vào mẫu máy) nên giúp bạn có thể thao tác vận hành đóng, mở cửa cuốn nhiều lần, nhiều giờ khi xảy ra các sự cố điện một cách dễ dàng, nhanh chóng.
 • Bo mạch cửa cuốn được thiệt ké thông minh để tự dộng nạp điện và xả điện để chống chai Bình
 • Vỏ hộp Bộ tích điện : Dùng để bao vệ các bô phận bên trong như: Bo Mạch , Ắc quy lưu điện
 • Công dụng của Bình lưu đối với cửa cuốn

B.Công năng sử dụng của bộ lưu trữ điện cửa cuốn Austdoor 

Bộ tích điền UPS cửa cuốn sẽ giúp cửa cuốn tiếp tục vận hành bình thường, ổn định khi xảy ra chập cháy điện bất thường, cúp điện đột ngột… để:

 • Đảm bảo an toàn, hạn chế hư hỏng khi sử dụng cửa cuốn do sự cố điện.
 • Không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, công việc, hoạt động kinh doanh.
 • Thoát hiểm an toàn, phòng ngừa các rủi ro, tai nạn đáng tiếc nếu không may xảy ra chập, cháy làm mất điện.

Ngoài motor cửa cuốn, dòng điện ra của nhiều loại bình tích điện cửa cuốn còn có thể tương thích với những loại motor khác như motor cửa từ, cửa điện… nên cho phép người dùng có thể sử dụng với nhiều loại cửa khác nhau rất tiện lợi.

Bộ lưu điện dùng cho cửa cuốn hiện nay rất đa dạng về công suất, thời gian lưu điện, sức tải… và nhiều loại còn có chức năng tự bảo dưỡng tiện lợi để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng. Bên cạnh đó, UPS dùng cho cửa cuốn còn có ưu điểm là được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, có đèn báo các chế độ hoạt động rõ ràng, cho phép thiết bị hoạt động bền bỉ dài lâu, không tốn diện tích lắp đặt và giúp bạn dễ dàng sử dụng, vận hành thiết bị.

Bình Lưu điện P100 và P2000
Bình Lưu điện P1000 và P2000

Cách chọn bình lưu điện cửa cuốn đúng với công suất kích thước cửa

Cách lắp đặt bình lưu điện cửa cuốn 

Tính năng ưu việt công dụng của bình cửa cuốn

Cách kiểm tra và mua bình lưu điện cửa cuốn chínhh hãng 

Thời gian bảo hành của bình lưu điện cửa cuốn

13. Mua bình lưu điện hãng nào tốt  nào tốt, các dòng Bình lưu thông dụng và Ups Austdoor sản xuất 

Lưu ý gọn bộ lưu điện cửa cuốn TPHCM tốt với mức giá hợp lý, bạn sẽ cần lưu ý một số điểm như sau:

 • Căn cứ vào các thông số kỹ thuật của hệ thống cửa cuốn và nhu cầu sử dụng thực tế để chọn bộ tích điện dự phòng cho cửa cuốn có công suất, thời gian lưu điện, sức tải, số lần đóng mở cửa, các chức năng khác… phù hợp nhất.
 • Ưu tiên chọn các loại UPS cửa cuốn nhỏ gọn, được làm từ các chất liệu cao cấp, bền bỉ, có các nút điều khiển và đèn báo trực quan để dễ lắp đặt, sử dụng cũng như đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn, dài lâu.
 • Chọn sản phẩm từ những thương hiệu uy tín như bộ lưu điện cửa cuốn Apollo, bộ lưu điện cửa cuốn Hanotech… để đảm bảo chất lượng, bảo hành tốt nhất cho thiết bị.
bình lưu điện Austdoor quận 9
Bình lưu điện D100 giá rẻ

Các hãng bình lưu điện nên chọn để dụng Khu vực TPHCM

Bình lưu điện thương hiệu Yh :

Bình lưu điện Austdoor

Bình lưu điện Titadoor

Bình lưu điện Mitadoor

bo-luu-dien-cua-cuon
Bộ lưu điện cửa cuốn chính hãng giá rẻ

Bình lưu điện cửa cuốn Austdoor – Thương hiệu cửa cuốn số 1 Việt Nam

Khi sử dụng cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn thì không thể nhắc tới Austdoor Tập đoàn Austdoor là thương hiệu cửa cuốn lớn tại việt việt nam với vị thế là số 1 . hệ Thống Austdoor cập nhật các loại Lưu điện của Austdoor:

Bộ lưu điện dung cho cửa cuốn Austdoor nan nhôm khe thoáng

Bộ lưu điện Austdoor D1000

Bộ lưu điện Austdoor D2000

Bộ lưu điện Austdoor E1000

Bộ lưu điện Austdoor E1000

Bộ lưu điện Austdoor P1000

Bộ lưu điện Austdoor P1000

Hệ Bình lưu dùng cho cửa cuốn tấm liền thép Úc Austdoor

Bình lưu điện Cửa cuốn tấm liền Austdoor AD9

Bình lưu điện Cửa cuốn tấm liền Austdoor AD15

XEM THÊM :

Bộ lưu điện D1000 Door terch Austdoor

14.Báo giá bộ lưu điện cửa cuốn – giá bình lưu điện thông dung theo công suất và Austdoor

Bảng báo giá giá bộ lưu điện cửa cuốn tại HCM trên thị trường hiện nay khá đa dạng, tùy thuộc vào công suất, sức tải, hãng sản xuất… mà dao động từ khoảng trên 2 triệu đồng cho tới khoảng 6, 7 triệu đồng. Vì thế, bạn hãy cân nhắc thật kỹ nhu cầu sử dụng thực tế để chọn được thiết bị có mức giá phù hợp với túi tiền của mình, tránh lãng phí hiệu quả nhất. Sau đây là giá một số mẫu bộ tích điện cửa cuốn dùng khi mất điện được khách hàng tại META.vn tin tưởng sử dụng nhất để bạn tham khảo (tất cả giá đã gồm VAT):

Giá các lạo bình lưu điện điện kinh tế thông dụng trên thị trường 

Chuyên báo giá các lạo lưu điện ở TPHCM

Báo giá bộ lưu điện cửa cuốn công suất 1000VA, sức tải 300 – 800kg, thời gian lưu 36 – 48 giờ: 2,2 – 3,6 triệu đồng

Báo giá  bộ lưu điện cửa cuốn công suất 2000VA, sức tải dưới 500kg, thời gian lưu 60 giờ: 3,3 triệu đồng

Bảng giá bán lẻ bộ lưu điên cửa cuốn Titadoor

Bảng giá cuốn Mitadoor mới nhất

Giá bình lưu điện cửa cuốn Bossdoor

bảng giá phụ kiện, bình lưu điện, hộp điều khiển , remote Austdoor
bảng giá phụ kiện, bình lưu điện, Hộp điều khiển , remote Austdoor

Chuyên báo giá Bộ lưu điện cửa cuốn Austdoor TP Hồ Chí Minh

 • Giá bán lẻ Bộ lưu điện Austdoor D1000 : 2.000.000 VND
 • Giá bán lẻ Bộ lưu điện Austdoor D2000 : 4.100.000 VND
 • Giá bán lẻ Bộ lưu điện Austdoor E1000: 3.800.000 VND
 • Giá bán lẻ Bộ lưu điện Austdoor E2000 : 5.180.000 VND
 • Giá bán lẻ Bộ lưu điện Austdoor P1000 : 5.180.000
 • Giá bán lẻ Bộ lưu điện Austdoor P2000 : 7060.000
 • Giá bán lẻ Bình lưu điện Cửa cuốn tấm liền Austdoor AD9 : 3.430.000
 • Giá bán lẻ Bình lưu điện Cửa cuốn tấm liền Austdoor AD15 : 4.360.000

LƯU Ý: giá này là gia bán lẻ bình lưu điện khi khách hàng mua sẽ được  giảm giá chiết khấu từng thời điểm và khu vực khác nhau.

===> Xem thêm ;Thông số kỹ thuật, giá bán, và cách tính công suất Bình lưu điện tại đây.

BÌNH LƯU ĐIỆN AUSTDOOR
BÌNH LƯU ĐIỆN AUSTDOOR

15.Cách sử dụng bình lưu điện và sữa chữa thây thế Ups khi hỏng

khi sử dụng bộ lưu điện cửa cuốn cần lưu ý

Trong quá trình sử dụng bộ lưu điện tại HCM cửa cuốn, bạn cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất để lắp đặt, vận hành thiết bị đúng cách, đặc biệt là ở khâu sạc và xả điện ắc quy. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chọn vị trí thích hợp để lắp đặt thiết bị, tốt nhất là chọn nơi bằng phẳng, khô thoáng, không chịu tác động của ánh nắng mặt trời, nước mưa, nguồn nhiệt cao…

Ngoài ra, bạn cũng đừng quên vệ sinh và bảo trì thiết bị thường xuyên để tránh bụi bẩn gây hư hại các chi tiết bên trong UPS cửa cuốn và có thể kịp thời phát hiện, sửa chữa các hư hỏng.

Sửa bình lưu điện cửa cuốn Austdoor 1
Sửa bình lưu điện cửa cuốn Austdoor 1

Thay thế sữa chữa bình lưu điện Ác Quy – Bo mạch Ups khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

-Sữa chữ Bình lưu TPHCM điện sử dụng 2 năm thường Ắc Quy sẽ chết nên cần thây ắc Quy: Phần lớn là do lỗi này khách hàng có thể mau về tự thay ( giá tầm 1.100.000 đồng )

-Bộ lưu lâu năm hỏng Bo mạch : lỗi này it khi hỏng khi xảy ra lloic này cần gửi mạch về sữa chữa tận dụng , còn mạch thoái qua thì phải thây bo mới giá tấm( 1.500.000 đên 2.000.000 đồng )

-Ngoài ra hệ thống cửa cuốn Austdoor còn phân phối sỉ lẻ thi công lắp đặt bình lưu điện tại TPHCM  khi khách hàng cần hoặc cho các đại lý trên toàn Quốc Hotline 093.55.33.558

16. Bộ lưu điện cửa cuốn các quận, huyện tại TpHCM mà Hệ thống cửa cuốn Austdoor Phân phối,Thi công, Lắp đặt cửa cuốn 

 Lắp đặt thi công Bộ lưu điện cửa cuốn tại các Quận Thành Phố Hồ Chí Minh

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 1 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 2 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 3 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 4 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 5 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 6 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 7 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 8 TPHCM

Bộ lưu điện Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 9 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 10 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 11 TPHCM

Bộ lưu điện Cửa cuốn tại Quận 12 TPHCM

Phân phối Bính lưu điện( Ups )của cuốn ở các Quận Huyện TPHCM

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh

Cửa cuốn ở Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận Bình Tân Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Bình lưu điện cửa cuốn ( Ups ) Cửa cuốn ở Huyện Nhà Bè Thành Phố Hồ Chí Minh

-Video chỉ dẫn đấu nối chi tiết bình lưu điện Ups Cửa cuốn Austdoor

Cam kết khi khách hàng mua bình tích cửa cuốn tại hệ thống của chúng tôi

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BÌNH LƯU ĐIỆN AUSTDOOR | ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA SUNSPACE

ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 093.55.33.558 – 19006828 – Email: austdoortuvankinhdoanh@gmail.com


CÔNG TY TNHH MTV AUSTDOOR HƯNG YÊN

Km7, Đường 39, Thị Trấn Yên Mỹ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH AUSTDOOR MIỀN NAM

105 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Hotline: 093.55.33.558 – 19006828 – Email: austdoortuvankinhdoanh@gmail.com


CÔNG TY CP  TẬP ĐOÀN AUSTDOOR – CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH

KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY CP AUSTDOOR NGHỆ AN

Lô 14, Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM DỊCH VỤ AUSTCARE

Hotline: 093.55.33.558 – 19006828 – Email: austdoortuvankinhdoanh@gmail.com

Trụ sở chính: Số 965 Phan Văn Trị, Phường 7, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Trung tâm bảo hành: 42/2 QL22, Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP. HCM

Showroom Austdoor Thủ Đức: Số 1 Đường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Showroom Austdoor Bình Dương: 218 Phạm Ngọc Thạch, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Văn phòng làm việc: Villa Tài Lộc, Thạnh Xuân 52, Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM.ra

Hotline: 093.55.33.558 – Email: austdoortuvankinhdoanh@gmail.com

Trang chuyên về cửa cuốn: hethongnaustdoor.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.